Nedsatt allmäntillstånd

Med allmäntillstånd syftar man till att beskriva djurets allmänna mående, hur djuret reagerar och interagerar med omgivande faktorer. Nedsatt allmäntillstånd kan innebära att djuret upplevs dämpad, drar sig undan, är mindre aktiv och/eller äter eller dricker sämre.
Andra tecken på nedsatt allmäntillstånd är förändrat temperament, ovårdad päls (katt) och en ovilja hos djuret att hanteras. Förändringen kan vara plötslig eller ha uppkommit gradvis under en längre tid. I vissa fall kan förändringen vara återkommande i perioder.

En vanlig orsak till nedsatt allmäntillstånd är smärta. Utöver ovanstående kan tecken på smärta vara att djuret biter, gnager eller putsar på specifika områden på kroppen. Djuret kan även uppvisa kutryggighet eller stå i så kallad böneställning.

Nedsatt allmäntillstånd är ett ospecifikt symptom som kan ha många orsaker och bör därför utredas. Upplevs allmäntillståndet vara nedsatt är det bra att ta tempen på djuret för att utesluta feber. Beroende på underliggande orsak kan läget vara mer eller mindre akut.

Här på Södermalms veterinärklinik har vi tillgång till diagnostiska verktyg såsom röntgen, ultraljud och eget laboratorium. Vi erbjuder dagvård.

Kontakta oss via telefon för rådgivning och tidsbokning om ditt djur uppvisar symptom. Tid kan även bokas online om läget inte anses akut. Om djuret bedöms kräva intensivvård kan vi hänvisa dig vidare till lämplig instans.

kartbild google maps veterinärkliken

Bondegatan 38, 116 33 Stockholm

E-post: info@sodervet.se
Telefon: 08-33 37 60
Hör av dig till oss eller kom förbi kliniken på Bondegatan 38 i Stockholm.