Undersökningsrum

Ultraljudsundersökningar är vanligt förekommande i det diagnostiska arbetet. Med hjälp av ultraljud kan man konstatera en dräktighet från dag 28, undersöka organen i buken samt undersöka hjärtat och dess funktion. Det används också på muskler och senor vid hältundersökningar.

Ultraljud är ljudvågor som skickas iväg och reflekteras på olika sätt av kroppens vävnader. En dator omvandlar ljudvågorna till en bild. På så sätt kan veterinären få detaljerad information om kroppens organ. Ultraljud är helt ofarligt för både djur och människor.

Vid en ultraljudsundersökning bör hunden eller katten vara fastande i några timmar före besöket. Vid undersökning av urinblåsan bör hunden eller katten inte ha kissat nyligen. Vid undersökning av hjärtat kopplas hunden eller katten även upp till ett EKG, vilket visar hjärtats aktivitet och rytm.

Djuret ligger vanligtvis på sidan som är en naturlig liggställning. På så vis blir de ofta stillsamma och det krävs sällan lugnande medel inför undersökningen. Pälsen rakas delvis bort för att skapa bättre kontakt mellan ultraljudsgivaren och huden, vilket ger bättre bild. Även sprit och ultraljudsgel används för att skapa bättre kontakt. Detta är helt ofarligt men blir det rester kvar i pälsen kan det badas bort vid hemkomsten.