Vaccinationer

För att skydda ditt djur mot sjukdomar som kan ge allvarliga symptom och vara potentiellt livshotande rekommenderas regelbundna vaccinationer. Genom att vaccinera ditt djur bidrar du även till att minska risken för att andra djur drabbas av dessa sjukdomar.

Att tänka på som djurägare

Vid vaccinationstillfället bör hunden eller katten vara frisk för att inte riskera ett sämre vaccinationsskydd. Som vid all läkemedelsbehandling finns det en risk för biverkningar så det är bra att som djurägare vara uppmärksam. Efter vaccinationen kan en lindrig irritation uppstå vid injektionsstället. Det förekommer även att individer får feber, nedsatt allmäntillstånd och mag-tarmstörningar. Vanligen brukar lindriga biverkningar försvinna utan åtgärd inom 1-2 dagar. Vid tecken på överkänslighetsreaktion som till exempel svullnader är det viktigt att direkt ta kontakt med en veterinär.

Vaccinationsrekommendationer

Det finns flera vaccin tillgängliga för hundar och katter. Information om rådande vaccinationsrekommendationer för hund och katt finner du nedan. Tänk på att ytterligare vaccinationer kan krävas om du exempelvis planerar att resa med ditt djur. Läs mer om ämnet under tips och råd – resa.  

Hund

I Sverige vaccineras hundar främst mot parvovirus, valpsjuka och smittsam leverinflammation (hepatit). För hundar som lever och vistas i miljöer där det finns många andra hundar rekommenderas även vaccination mot kennelhosta. Många hunddagis och pensionat har detta som ett grundläggande krav.

Grundvaccinationen utgörs vanligen av tre vaccinationstillfällen där valpen får sin första vaccination vid 7-8 veckors ålder (tidigast vid 6 veckor). Nästa vaccination brukar ges efter 3-4 veckor och sedan vid ca 1 års ålder.
Efter grundvaccinationen upprätthålls skyddet genom att hunden omvaccineras vart 3:e år. Detta med undantag från vaccinet mot kennelhosta som måste upprepas årligen.

Till skillnad från parvo, valpsjuka och hepatit orsakas kennelhosta av flera olika smittämnen. Detta gör att ett fullgott skydd är svårare att uppnå. Vid en infektion kan dock hunden få lindrigare symptom genom att ha vaccinerats mot kennelhosta.

Katt

I Sverige vaccineras katter främst mot kattpest och kattsnuva. Båda dessa sjukdomar är mycket smittsamma och kan överföras vid direkt och indirekt kontakt. Detta innebär att sjukdomarna kan smitta mellan katter men även överföras via människor och föremål. Av denna anledning rekommenderas både inne- och utekatter att vaccineras.

Grundvaccinationen utgörs vanligen av två vaccinationstillfällen där kattungen får sin första vaccination vid tidigast 8-9 veckors ålder, och ytterligare en efter 3-4 veckor.
Efter grundvaccinationen upprätthålls skyddet genom att katten omvaccineras årligen mot kattsnuva och vart 3:e år mot kattpest.

Önskar du vaccinera ditt djur? Har en eller flera vaccinationer missats? Kontakta oss för rådgivning och tidsbokning.

intyg för vaccination
kartbild google maps veterinärkliken

Bondegatan 38, 11633 Stockholm

E-post: info@sodervet.se
Telefon: 08-33 37 60
Hör av dig till oss eller kom förbi kliniken på Bondegatan 38 i Stockholm.