Kräkningar och diarré

Kräkningar och diarré (lös till vattentunn avföring) är vanliga symptom som kan kräva veterinärvård. Det kan handla om symptom som uppkommit plötsligt eller som djuret uppvisat under en längre tid, då ofta i skov.

Det kan finnas många orsaker till kräkningar och diarré. Det kan exempelvis bero på att djuret ätit någonting olämpligt, infektionssjukdom eller mag-tarmbesvär på grund av stress eller allergi. Andra orsaker kan vara inflammation i bukspottskörteln (pankreatit) eller läkemedelsbiverkan.

Vid kräkningar och diarré är det viktigt att observera djurets allmäntillstånd. Vid nedsatt allmäntillstånd, nyligen påbörjad läkemedelsbehandling, stora/intensiva förluster och/eller blodig kräkning/avföring är det viktigt att kontakta veterinär. Veterinär bör även kontaktas vid misstanke om att djuret svalt någonting olämpligt, blivit förgiftad eller när symptomen är återkommande.
Du kan läsa mer om nedsatt allmäntillstånd här. 

Tänk på att mycket unga eller gamla djur, små djur och katter generellt är mer känsliga för vätske- och näringsförluster. I dessa fall kan det vara viktigt att uppsöka veterinär i ett tidigare skede.

Vid lindriga fall där djurets allmäntillstånd inte är påverkat kan egenvård i form av begränsad svält, skonkost och tarmnormaliserande preparat (probiotika) vara aktuellt. Läs mer under omvårdnad och foder.

Veterinär bör dock kontaktas om symptom inte övergår inom ca 1-3 dagar, alternativt förvärras.

Här på Södermalms veterinärklinik har vi tillgång till diagnostiska verktyg såsom röntgen, ultraljud och eget laboratorium. Vi erbjuder dagvård.

Kontakta oss via telefon för rådgivning och tidsbokning om ditt djur uppvisar symptom. Tid kan även bokas online om läget inte anses akut. Om djuret bedöms kräva intensivvård kan vi hänvisa dig vidare till lämplig instans.

kartbild google maps veterinärkliken

Bondegatan 38, 116 33 Stockholm

E-post: info@sodervet.se
Telefon: 08-33 37 60
Hör av dig till oss eller kom förbi kliniken på Bondegatan 38 i Stockholm.