Hosta och andningsbesvär

Hosta och andningsbesvär är någonting som anses avvikande och bör utredas. Tecken på andningspåverkan kan bland annat vara biljud, bukandning (ansträngd andning), blåaktiga slemhinnor och flåsande med öppen mun (katt). Allvarliga fall av andningspåverkan kan leda till kollaps.

Det kan finnas många orsaker till att ett djur hostar eller uppvisar andra tecken på andningsbesvär. Det kan exempelvis bero på astma (katt), hjärtfel, parasiter och infektionssjukdomar såsom kennelhosta (hund) och lunginflammation. Andra orsaker kan vara främmande föremål, trakealkollaps och anatomiska förutsättningar (trubbnosiga hundar och katter).

Beroende på orsak kan läget vara mer eller mindre akut. Vid symptom från andningsvägarna bör veterinär kontaktas för rådgivning.

Här på Södermalms veterinärklinik har vi tillgång till diagnostiska verktyg såsom röntgen, ultraljud och eget laboratorium. Vi erbjuder dagvård.

Kontakta oss via telefon för rådgivning och tidsbokning om ditt djur uppvisar symptom. Tid kan även bokas online om läget inte anses akut. Om djuret bedöms kräva intensivvård kan vi hänvisa dig vidare till lämplig instans.

kartbild google maps veterinärkliken

Bondegatan 38, 116 33 Stockholm

E-post: info@sodervet.se
Telefon: 08-33 37 60
Hör av dig till oss eller kom förbi kliniken på Bondegatan 38 i Stockholm.