Så behandlar vi dina personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning GDPR

Den 25 maj 2018 ersatte den nya Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen.

Förordningen gäller i alla EU:s medlemsstater och innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas. GDPR ersätter personuppgiftslagen i Sverige.

Mer information om GDPR finns på Datainspektionens webbplats.

Personuppgifter på webbplatsen sodervet.se

Vi använder tjänsten Google Analytics för att analysera vilka sidor våra besökare tittar på och hur de hittar, eller inte hittar, fram till de svar de söker efter. Denna information använder vi för att göra webbsidan bättre och lättare att hitta på. Google Analytics lagrar två cookies på din dator när du besöker vår webbsida. Vi sparar ingen information i cookies som gör att vi kan identifiera vem du är.

När du fyller i personuppgifter i ett formulär eller en tjänst på sodervet.se lagrar vi dem för att kunna behandla ditt ärende.

Bokning av besök och journalföring

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 10 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vårt behov av dokumentation m.m. väger tyngre än ditt behov av integritet för dina uppgifter i detta fall.

Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, direktregleringar och receptförskrivning). Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider och vaccinationer samt nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig MEN detta kan du tacka nej till.

De personuppgifter vi behöver är: Namn, Fullständig adress, Telefonnummer, personnummer eventuellt e-postadress. Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler.

Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter.  Vi lämnar ut uppgifterna till försäkringsbolag/andra kliniker vid remittering etc.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Södermalms veterinärklinik..

symbol gdpr EU
kartbild google maps veterinärkliken

Bondegatan 38, 116 33 Stockholm

E-post: info@sodervet.se
Telefon: 08-33 37 60
Hör av dig till oss eller kom förbi kliniken på Bondegatan 38 i Stockholm.