Öppen vårdmottagning

Vid tidsbokade undersökningar och behandlingar samt vid akutbesök kommer man vanligen till vår öppna vårdmottagning. Här utför vi medicinska utredningar, mindre ingrepp som inte kräver narkos och förebyggande åtgärder. Exempel på vanliga förebyggande åtgärder är vaccination, hälsokontroll och avmaskning.

Provtagning

Vid de flesta medicinska utredningar är ett välutrustat laboratorium viktigt. Ett snabbt provsvar innebär en möjlighet att i ett tidigare skede sätta in korrekt behandling. Här på Södermalms veterinärklinik har vi möjligheten att utföra flertalet analyser. I de fall där vi behöver ta tester som vi inte kan analysera direkt skickas proverna till ett externt laboratorium.
För att kunna säkerställa tillförlitliga resultat kan det inför en del blodprovstagningar vara viktigt att djuret exempelvis inte har ätit. Kontakta oss för information om vad som gäller vid specifika provtagningar.

Att tänka på inför ett tidsbokat besök:

  • Vänligen kom 5 minuter innan bokad tid för registrering.
  • Vid ett första besök tas en grundavgift ut (från 945 kr). Andra kostnader kan tillkomma om ni i samråd med veterinären väljer att gå vidare med specifika undersökningar och behandlingar.
  • Vid uteblivna besök eller sena avbokningar (mindre än 24 timmar innan bokad tid) förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift.

Att tänka på inför ett akutbesök:

  • Vi tar emot akutpatienter i mån av resurser. Ring oss därför på nummer 08-33 37 60 innan ni kommer så vi har möjligheten att se vad vi kan hjälpa er med.
  • Vid ett akutbesök kan väntetid förekomma. Vi eftersträvar att hjälpa er så snart vi kan, livshotande tillstånd prioriteras.
  • Utöver grundavgiften tillkommer akutpåslag (från 950 kr).

Kontakta oss för mer information, rådgivning och tidsbokning. Tid för veterinärundersökning och vissa förebyggande åtgärder kan även bokas online.

rum för öppen vårdmottagning
kartbild google maps veterinärkliken

Bondegatan 38, 116 33 Stockholm

E-post: info@sodervet.se
Telefon: 08-33 37 60
Hör av dig till oss eller kom förbi kliniken på Bondegatan 38 i Stockholm.