Kan inte kissa eller bajsa

Det är viktigt att uppmärksamma om ett djur försöker kissa eller bajsa utan att det kommer någonting, eller enbart en mycket liten mängd. Detta är avvikande och kan tyda på oförmåga eller svårigheter att kissa eller bajsa. Andra saker att lägga märke till är om djuret är orolig, vokaliserar, har uppspänd buk och/eller krystar onormalt mycket vid urinering eller tarmtömning. Vid problem kan urin eller avföring även vara blodblandad.

Urinstopp kan uppkomma på grund av att exempelvis urinstenar och/eller en plugg bestående av celler och kristaller täpper igen urinvägarna. Även svullnad av urinvägarna och kramp vilket kan bero på en infektion eller stress kan leda till svårigheter att urinera.

Det kan finnas många orsaker till att djur inte kan eller får svårigheter att bajsa. Det kan exempelvis bero på att djuret ätit för mycket eller någonting olämpligt, problem med analsäckarna eller förstorad prostata. Andra orsaker kan vara stress, ryggsmärta eller läkemedelsbiverkan.

Det är viktigt att ta kontakt med en veterinär om djurets allmäntillstånd är påverkat, djuret uppvisar tecken på smärta, svullen buk och/eller om urinen eller avföringen innehåller blod. Veterinär bör även kontaktas om djuret tros ha ätit något föremål. Urinstopp räknas som ett akut livshotande tillstånd och veterinär bör därför uppsökas omgående.

Vid lindriga fall av förstoppning kan egenvård i form av ökad motion och vätskeintag, skonkost och tarmreglerande medel vara aktuellt. Veterinär bör dock kontaktas om symptom inte övergår efter 2 dagar, alternativt förvärras.

Här på Södermalms veterinärklinik har vi tillgång till diagnostiska verktyg såsom röntgen, ultraljud och eget laboratorium. Vi erbjuder dagvård.

Kontakta oss via telefon för rådgivning och tidsbokning om ditt djur uppvisar symptom. Tid kan även bokas online om läget inte anses akut. Om djuret bedöms kräva intensivvård kan vi hänvisa dig vidare till lämplig instans.

kartbild google maps veterinärkliken

Bondegatan 38, 116 33 Stockholm

E-post: info@sodervet.se
Telefon: 08-33 37 60
Hör av dig till oss eller kom förbi kliniken på Bondegatan 38 i Stockholm.