Hälta

Hälta kan innebära allt från en knappt märkbar rörelsestörning till att djuret vägrar använda ett eller flera ben. Exempel på rörelsestörning kan vara att djuret belastar benen olika mycket eller tar ”hoppsasteg”. Hältan kan ha uppkommit plötsligt eller vara någonting som utvecklats över tid. I vissa fall kan hältan vara uppenbart kopplad till en specifik situation eller återkomma i perioder.

Oavsett den exakta symptombilden bör hältan utredas för att finna grundorsaken. Detta för att undvika att hältan förvärras och ge djuret en chans till smärtlindring. I många fall är det viktigt att behandla hältan för att på sikt minska risken för förslitningsskador och artrosutveckling.

Det kan finnas många orsaker till att ett djur haltar. Det kan exempelvis bero på en fraktur, korsbandsskada, artros och tillväxtrubbning såsom osteokondros. Andra orsaker kan vara fästingsjukdom, ryggbesvär och patellaluxation. Patellaluxation innebär att knäskålen glider ur sin normala position och är mer förekommande hos vissa små hundraser.

Här på Södermalms veterinärklinik har vi tillgång till röntgen och erbjuder hältutredningar. Vi utför även ortopediska ingrepp där vi korrigerar frakturer, patellaluxation och korsbandsskador. 

Vid ortopediska problem är sjukgymnastik en viktig del av behandlingen. Vi samarbetar med en legitimerad och av jordbruksverket godkänd sjukgymnast för att utforma individanpassade rehabiliteringsplaner.

Kontakta oss via telefon för rådgivning och bokning av hältutredning. Tid för hältutredning kan även bokas online.

kartbild google maps veterinärkliken

Bondegatan 38, 116 33 Stockholm

E-post: info@sodervet.se
Telefon: 08-33 37 60
Hör av dig till oss eller kom förbi kliniken på Bondegatan 38 i Stockholm.