Tandvård

Tandsjukdomar är vanligt förekommande hos hundar och katter och kan påverka livskvaliteten negativt. Trots försämrad munhälsa uppvisar många djur enbart lindriga symptom vilket gör att problemen lätt kan gå oupptäckta. Här på Södermalms veterinärklinik utför vi professionell tandrengöring samt kirurgiska extraktioner. Alla tandbehandlingar utförs under gasnarkos vilken individanpassas och övervakas av narkosutbildad personal.

Tandsjukdomar

Två vanliga tandsjukdomar är parodontit och tandresorption, tidigare kallad FORL. Parodontit är en kronisk tandlossningssjukdom som innebär att tandens fäste i form av tandkött, ligament och käkben bryts ner. Vid tandresorption är det istället tanden som successivt bryts ned av kroppen. Båda dessa tandsjukdomar kan göra att djuret luktar illa från munnen, får inflammerat tandkött, dreglar eller drar sig undan. Djuret kan även äta sämre, tappa mat eller tugga maten på ett annat sätt.

Vad du som djurägare kan tänka på inför en tandbehandling:

  • Inför en narkos ska ditt djur fasta ca 6 timmar. Detta innebär att djuret inte får äta men ska ha tillgång till vatten.
    Observera att valpar och kattungar under 4 månader inte bör fasta längre än 2 timmar före besöket.
  • Informera veterinären om ditt djur har någon känd sjukdom och/eller behandlas med läkemedel. Detta för att vi ska kunna göra lämpliga anpassningar såväl innan som under operationsdagen.

Äldre individer kan ha nedsatt organfunktion och löpa större risk för komplikationer. Inför en narkos kan vi därför rekommendera att blodprov tas för att uppmärksamma eventuella nedsättningar.

Tandbehandling

Inskrivning sker på morgonen mellan kl 08:00-08:30. I samband med inskrivning kommer ansvarig veterinär att göra en förberedande undersökning samt informera om plan för dagen. Väl inne på tandavdelningen hålls djuret under uppsikt av sköterskor.

Tandbehandlingen inleds vanligen med att plack och tandsten avlägsnas med speciella tandinstrument däribland en så kallad ultraljudsscaler. Tänder och tandkött undersöks sedan visuellt och med röntgen för att finna eventuella avvikelser som kan vara tecken på tandsjukdom. För att kunna utvärdera djurets tandstatus är röntgenundersökningen viktig. Många tandproblem startar på rotnivå och går inte att se med blotta ögat. Om tänder bedöms vara i behov av åtgärd kontaktas djurägaren innan ytterligare behandling utförs. Avslutningsvis poleras tänderna med en tandpasta för att behandla eventuella missfärgningar och fördröja uppkomsten av nya beläggningar.

Efter tandbehandlingen får djuret vakna upp i en uppvärmd bur och övervakas kontinuerligt. Information om relevant eftervård lämnas ut i muntlig och skriftlig form vid hemgång. Om tänder har åtgärdats ingår ett kostnadsfritt återbesök för läkningskontroll.

Är ditt djur i behov av en tandbehandling? Boka en veterinärkonsultation som sker med djuret i vaket tillstånd. Vid tandkonsultationen kan vi göra en första bedömning och komma med individanpassade rekommendationer. Kontakta oss för mer information, rådgivning och tidsbokning
rum för tandvårdsbehandlingar
kartbild google maps veterinärkliken

Bondegatan 38, 116 33 Stockholm

E-post: info@sodervet.se
Telefon: 08-33 37 60
Hör av dig till oss eller kom förbi kliniken på Bondegatan 38 i Stockholm.