Förändrad aptit eller törst

Förändrad aptit och/eller törst innebär att djuret äter/dricker mer eller mindre än tidigare. Det kan handla om en plötslig förändring eller en förändring som skett under en längre tid. I vissa fall kan förändringen vara återkommande i perioder. Då detta ofta kan vara ett tecken på underliggande problematik bör det uppmärksammas och utredas.

Det kan finnas många orsaker till att ett djur uppvisar ett förändrat intag av foder och/eller vätska. Det kan exempelvis bero på tandsjukdom eller hormonella rubbningar såsom Diabetes Mellitus, Cushings syndrom och hypertyreos (katt). Andra orsaker kan vara främmande kropp, njursjukdom, stress och mag-tarmsjukdom.

Beroende på orsak kan läget vara mer eller mindre akut. Vid förändrad aptit/törst bör veterinär kontaktas för rådgivning. Tänk på att mycket unga eller gamla djur, små djur och katter generellt är mer känsliga för svält och vätskebrist. I dessa fall kan det vara viktigt att uppsöka veterinär i ett tidigare skede.

Här på Södermalms veterinärklinik har vi tillgång till diagnostiska verktyg såsom röntgen, ultraljud och eget laboratorium. Vi erbjuder dagvård.

Kontakta oss via telefon för rådgivning och tidsbokning om ditt djur uppvisar symptom. Tid kan även bokas online om läget inte anses akut. Om djuret bedöms kräva intensivvård kan vi hänvisa dig vidare till lämplig instans.

kartbild google maps veterinärkliken

Bondegatan 38, 116 33 Stockholm

E-post: info@sodervet.se
Telefon: 08-33 37 60
Hör av dig till oss eller kom förbi kliniken på Bondegatan 38 i Stockholm.