Röntgen

Röntgen är en metod som i stor utsträckning används inom veterinärmedicinen för att undersöka olika delar av djurets kropp. En röntgenbild fås genom att röntgenstrålning tränger igenom vävnaderna i varierande grad och når en detektor. Med hjälp av röntgen kan vi undersöka djurets skelett/leder och inre organ i bröst- och bukhålan. I vissa fall kan så kallat kontrastmedel ges till djuret för att lättare kunna urskilja olika strukturer.

Röntgen används inte enbart för att diagnosticera olika sjukdomstillstånd. Via Svenska Kennelklubben omfattas en del hundraser av ett hälsoprogram där röntgen av höft-, armbågs- och/eller knäleder ingår. För vidare information om ämnet, se nedan.

Röntgenundersökning

Beroende på anledningen till undersökningen och vad det är som ska röntgas kan djuret behöva få sederande (lugnande) läkemedel. I de fall där ett sederande läkemedel förväntas ges bör djuret fasta i ca 6 timmar innan besöket. Detta innebär att djuret inte får äta men ska ha tillgång till vatten.

Om djuret har fått sederande läkemedel brukar ett reverserande läkemedel (antidot) vanligtvis ges när röntgenundersökningen är klar. Det brukar normal sett ta djuret ca 10-20 minuter att vakna.

Vid en röntgenundersökning är det viktigt att djuret ligger stilla och är korrekt positionerad.  Klädd i strålskyddsutrustning får djurägaren ofta vara med och hjälpa till att hålla i djuret. För att få vistas i röntgenrummet får man inte vara under 18 år gammal eller gravid.

SKK-röntgen

Vid en SKK-röntgen röntgas hundens höft-, armbågs- och/eller knäleder och skickas sedan för avläsning hos Svenska Kennelklubben. Undersökningen är inte en hälsokontroll som fastställer den enskilda individens kliniska status. Resultatet syftar till att användas i avelsarbete. För att resultatet ska bli officielt krävs att hunden är ID-märkt och att registreringsbevis från SKK medtagits vid röntgentillfället. Är din hund ID-märkt men inte registrerad hos SKK kan röntgen fortfarande genomföras men resultatet blir då inofficiellt.

För att hunden ska vara helt muskelavslappnad i samband med röntgenundersökningen ges vanligen ett sederande läkemedel. Detta är obligatoriskt vid en officiell höftledsröntgen. Dessa läkemedel som används omfattas av det nationella dopingreglemente för hund. Ska hunden genomföra ett prov, tävla eller medverka på en utställning bör veterinären informeras om detta.

För att kunna få en officiell bedömning ska hunden vara minst 12 månader gammal vid röntgenundersökningen. Detta undantaget för vissa storvuxna raser såsom exempelvis bullmastiff, grand danois och leonberger där hunden måste vara minst 18 månader gammal.

Under hösten 2020 lanserade SKK nya e-tjänsten ”SKK Röntgenavläsning för leder”. Djurägare som önskar SKK-röntga sin hund ska numera beställa och betala hundens avläsning av röntgenundersökningen innan tid bokas hos veterinär.

För mer information och beställning av röntgenavläsning, klicka på följande länk: https://www.skk.se/bestall-rontgenavlasning

Kontakta oss för mer information, rådgivning och tidsbokning. Tid för SKK-röntgen kan även bokas online.

rum för röntgen
kartbild google maps veterinärkliken

Bondegatan 38, 116 33 Stockholm

E-post: info@sodervet.se
Telefon: 08-33 37 60
Hör av dig till oss eller kom förbi kliniken på Bondegatan 38 i Stockholm.