Har du ett akut sjukt djur är du alltid välkommen att besöka oss. Ring oss gärna innan så att vi vet att du är på väg. Vi prioriterar alltid livshotande tillstånd. Du når oss på 08-333 760