Vaccination hund

Vaccination hund

Vaccinera sin hund gör man för att skydda hunden mot sjukdomar som annars kan orsaka mycket allvarliga symptom och vara livshotande för valpar och ovaccinerade hundar. Genom att vaccinera sin hund bidrar man även till att hålla smittoämnena på en låg nivå i hundpopulationen och därmed minskar risken att någon ska insjukna.

Grundvaccinationen påbörjas tidigast när valpen är 6 veckor, vanligtvis ges den första sprutan vid 8-veckors ålder och ytterligare en gång efter 3-4 veckor. Därefter ska vaccinationen ges igen vid ett års ålder och sedan förnyas årligen.

I Sverige vaccinerar vi mot hundens parvovirus som vid en infektion orsakar hög feber, kräkningar och diarré. Vi vaccinerar även mot valpsjuka som orsakas av ett virus kallat Canine distemper virus. Denna ger en allvarlig lunginflammation med kraftigt påverkat allmäntillstånd och plötslig död kan inträffa. En grundvaccination ger också skydd mot smittsam leversjukdom, som även denna orsakas av ett virus. Viruset kan ge allvarliga skador i främst lever, blodkärl och njurar. Sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt och leda till plötslig död.

Efter grundvaccinationen förnyas skyddet mot dessa sjukdomar var tredje år.

I grundvaccinationen ingår även kennelhostan. Denna orsakas av flera olika smittämnen och därför är ett fullgott skydd svårare att uppnå, men symptomen vid en infektion kan lindras om hunden är vaccinerad. Kennelhosta ger, som namnet indikerar, en hosta. Hunden kan hosta så att den får kväljningar och oftast hostar de upp vitt skum. Sjukdomen sprids vid direktkontakt eller genom nysningar, hosta eller vattenskålar och likande. Därmed blir risken för sjukdom större där flera hundar vistas tätt tillsammans till exempel på kennlar, hundpensionat och hundtävlingar. De flesta hundar tillfrisknar utan behandling inom några veckor. Rådfråga din veterinär om hostdämpande medicin som ibland kan avhjälpa. I svåra fall kan hunden få följdsjukdomar, så som lunginflammation och behöver då vård. Vaccinet ger inte lika långt skydd som för de övriga sjukdomarna och därför måste hunden vaccineras mot kennelhosta årligen.

För hundar som ska resa utomlands behöver man vaccinera även mot rabies och

i vissa fall är det också rekommenderat att vaccinera mot leptospiros, vilken är en bakteriesjukdom som finns i varmare länder och även kan smitta människor.