PANKREATIT (BUKSPOTTKÖRTELINFLAMMATION) HOS HUND OCH KATT

Bukspottkörteln (pankreas) är ett körtelorgan bredvid
tolvfingertarmen som hjälper till att bryta ner föda med hjälp av
specifika enzymer.

Vid bukspottkörtelinflammation blir bukspottkörteln inflammerad och
orsakar mycket smärta och obehag för hunden eller katten. Oftast vet
man inte vad som orsakar inflammationen, men fettrik mat, medicinering
med vissa läkemedel, annan sjukdom och stress kan vara
utlösande faktorer. Vissa raser verkar också att bli drabbad oftare än
andra.

Bukspottkörtelinflammation finns både i akut och kronisk form.

Symptomen på akut bukspottkörtelinflammation är ofta väldigt
ospecifika, och det är olika hur många symptom djuret visar.
Kräkning, diarré; ofta ljus eller gulaktig, nedsatt aptit, feber, ökat
vattenintag och tecken på
buksmärta (“böneställning) ses typiskt. I vissa tillfällen ses även
kraftigt nedsatt allmäntillstånd och kollaps. Ofta visar katter inte
lika många symptom som hundar, och diagnosen kan därför vara svårare
att ställa hos katt.

Då symptomen på bukspottkörtelinflammation inte är specifika för
tillståndet vill man oftast utesluta andra sjukdomar med hjälp av
olika diagnostiska tests, och diagnosen ställs med hjälp av blodprover
och bilddiagnostik.

Hos Södermalms veterinärklinik har vi ett så kallat “snaptest” som mäter
nivån av bukspottkörtelenzymer direkt på kliniken. Är nivån
onormal skickas blodprovet till vårt referenslaboratorie för att
bekräfta eller dementera diagnosen. Detta görs då olika tillstånd i
mag-tarmkanalen kan orsaka en störning av bukspottkörtelenzymerna och
snaptestet kan inte skilja dem åt.

Oftast går det 1-2 dagar innan man får provsvaret, och därför
påbörjas behandlingen oftast innan diagnosen är säkerställd.

Inflammationen behandlas framför allt med understödjande behandling i
form av
smärtstillande medicin och fettsnålt foder i en längre period. I mer
allvarliga fall kan inläggning på dropp och behandling av
sekundära komplikationer behövas.

Efter att djuret mår bättre mäts mängden av bukspottkörtelenzym igen
vid ett återbesök för att kontrollera att inflammationen har gått
ner. Detta görs oftast 1 månad eller längre efter första besök.

I vissa fall utvecklar hunden eller katten en kronisk inflammation
i bukspottkörteln, och måste därför äta dietfoder hela livet för
att underlätta nerbrytningen av föda.