Korsbandskada hos hund

Vi utför korsbandsoperationer på hundar. Det finns 2 olika orsaker till att korsbandet går av på hundar.

Traumatiska skador där hunden blir påkörd, jagar en boll i hög hastighet och tvärvänder, fastnar med bakbenet eller vrider till knäleden så att en för övrigt frisk korsband går av.

Förslitning i knäled kan bero på felställning i bakben, patellaluxation, genetiska orsaker som under längre tid försvagar det främre korsbandet och då enklara kan gå av vid tex. lek. I dessa fall är det tyvärr så att korsbandet i det andra benet också har en hög sannolikhet(40%) att gå av.

Vi på Södermalms veterinärklinik utför TTA, eller ”Tibial Tuberosity Advancement”. Denna metod är rekommenderat av oss. Vid denna operation förflyttas kraften som i vanliga fall ligger på det främre korsbandet till knäskålsbandet. För mindre hundraser använder vi ibland andra metoder, kontakta oss om du vill veta mer.

Efter en korsbandsoperation får man i det flesta fall komma hem samma dag. Därefter planeras 4 kostnadsfria återbesök hos oss. Sjukgymnastik är en viktig del av rehabiliteringen, vi lägger upp en specifik anpassad rehab-plan för just din hund.