Epulider

En epulid är en fast, tandköttsfärgad tumör i tandköttet, som ofta
ses hos boxer och andra trubbnosiga rasar. Det ses sällan hos katt.
Ofta är tumören godartad, men de kan även vara elakartade. Den exakta
orsaken till att hundar utvecklar epulider är okänd.

En hund kan ha enstaka eller flera epulider i munnen i varierande
storlek,
och ofta kan de bli väldigt stora och ge besvär för hunden. Ibland
täcker epuliderna hela eller delar av en tand, vilket resulterar i att
hunden kan komma åt att bita på den och det kan börja blöda.
Epuliderna kan också sitta i mellanrum mellan tänderna och ge
anledning till bettfel hos hunden eller besvär med att tugga sitt foder.

Epulider kan vara svåra att upptäcka då de ser ut som tandkött och
kan uppstå väldig fort. Dessutom kan de vara svåra att skilja från
tandköttshyperplasi, som är en överväxt av tandköttet i munnen, och
andra tumörer som kan uppstå i munhålan. Därför rekommenderas det
att man opererar bort tumören och skickar iväg den för cellanalys på
laboratorium. Ju tidigare man upptäcker en förändring och opererar
bort epuliden, ju snabbare kan man ta ställning till om eventuella
ytterligare åtgärder är nödvändiga.
Även om man opererar bort en epulid finns det alltid en risk för att
den kommer tillbaka, antingen på samma eller på ett annat ställe i
munnen.

Om du upptäcker förändringar i munhålan hos ditt djur är du alltid
välkommen att kontakta oss.