PANKREATIT (BUKSPOTTKÖRTELINFLAMMATION) HOS HUND OCH KATT

Bukspottkörteln (pankreas) är ett körtelorgan bredvid
tolvfingertarmen som hjälper till att bryta ner föda med hjälp av
specifika enzymer.

Vid bukspottkörtelinflammation blir bukspottkörteln inflammerad och
orsakar mycket smärta och obehag för hunden eller katten. Oftast vet
man inte vad som orsakar inflammationen, men fettrik mat, medicinering
med vissa läkemedel, annan sjukdom och stress kan vara
utlösande faktorer. Vissa raser verkar också att bli drabbad oftare än
andra.

Bukspottkörtelinflammation finns både i akut och kronisk form.

Symptomen på akut bukspottkörtelinflammation är ofta väldigt
ospecifika, och det är olika hur många symptom djuret visar.
Kräkning, diarré; ofta ljus eller gulaktig, nedsatt aptit, feber, ökat
vattenintag och tecken på
buksmärta (“böneställning) ses typiskt. I vissa tillfällen ses även
kraftigt nedsatt allmäntillstånd och kollaps. Ofta visar katter inte
lika många symptom som hundar, och diagnosen kan därför vara svårare
att ställa hos katt.

Då symptomen på bukspottkörtelinflammation inte är specifika för
tillståndet vill man oftast utesluta andra sjukdomar med hjälp av
olika diagnostiska tests, och diagnosen ställs med hjälp av blodprover
och bilddiagnostik.

Hos Södermalms veterinärklinik har vi ett så kallat “snaptest” som mäter
nivån av bukspottkörtelenzymer direkt på kliniken. Är nivån
onormal skickas blodprovet till vårt referenslaboratorie för att
bekräfta eller dementera diagnosen. Detta görs då olika tillstånd i
mag-tarmkanalen kan orsaka en störning av bukspottkörtelenzymerna och
snaptestet kan inte skilja dem åt.

Oftast går det 1-2 dagar innan man får provsvaret, och därför
påbörjas behandlingen oftast innan diagnosen är säkerställd.

Inflammationen behandlas framför allt med understödjande behandling i
form av
smärtstillande medicin och fettsnålt foder i en längre period. I mer
allvarliga fall kan inläggning på dropp och behandling av
sekundära komplikationer behövas.

Efter att djuret mår bättre mäts mängden av bukspottkörtelenzym igen
vid ett återbesök för att kontrollera att inflammationen har gått
ner. Detta görs oftast 1 månad eller längre efter första besök.

I vissa fall utvecklar hunden eller katten en kronisk inflammation
i bukspottkörteln, och måste därför äta dietfoder hela livet för
att underlätta nerbrytningen av föda.


Epulider

En epulid är en fast, tandköttsfärgad tumör i tandköttet, som ofta
ses hos boxer och andra trubbnosiga rasar. Det ses sällan hos katt.
Ofta är tumören godartad, men de kan även vara elakartade. Den exakta
orsaken till att hundar utvecklar epulider är okänd.

En hund kan ha enstaka eller flera epulider i munnen i varierande
storlek,
och ofta kan de bli väldigt stora och ge besvär för hunden. Ibland
täcker epuliderna hela eller delar av en tand, vilket resulterar i att
hunden kan komma åt att bita på den och det kan börja blöda.
Epuliderna kan också sitta i mellanrum mellan tänderna och ge
anledning till bettfel hos hunden eller besvär med att tugga sitt foder.

Epulider kan vara svåra att upptäcka då de ser ut som tandkött och
kan uppstå väldig fort. Dessutom kan de vara svåra att skilja från
tandköttshyperplasi, som är en överväxt av tandköttet i munnen, och
andra tumörer som kan uppstå i munhålan. Därför rekommenderas det
att man opererar bort tumören och skickar iväg den för cellanalys på
laboratorium. Ju tidigare man upptäcker en förändring och opererar
bort epuliden, ju snabbare kan man ta ställning till om eventuella
ytterligare åtgärder är nödvändiga.
Även om man opererar bort en epulid finns det alltid en risk för att
den kommer tillbaka, antingen på samma eller på ett annat ställe i
munnen.

Om du upptäcker förändringar i munhålan hos ditt djur är du alltid
välkommen att kontakta oss.


Korsbandskada hos hund

Vi utför korsbandsoperationer på hundar. Det finns 2 olika orsaker till att korsbandet går av på hundar.

Traumatiska skador där hunden blir påkörd, jagar en boll i hög hastighet och tvärvänder, fastnar med bakbenet eller vrider till knäleden så att en för övrigt frisk korsband går av.

Förslitning i knäled kan bero på felställning i bakben, patellaluxation, genetiska orsaker som under längre tid försvagar det främre korsbandet och då enklara kan gå av vid tex. lek. I dessa fall är det tyvärr så att korsbandet i det andra benet också har en hög sannolikhet(40%) att gå av.

Vi på Södermalms veterinärklinik utför TTA, eller ”Tibial Tuberosity Advancement”. Denna metod är rekommenderat av oss. Vid denna operation förflyttas kraften som i vanliga fall ligger på det främre korsbandet till knäskålsbandet. För mindre hundraser använder vi ibland andra metoder, kontakta oss om du vill veta mer.

Efter en korsbandsoperation får man i det flesta fall komma hem samma dag. Därefter planeras 4 kostnadsfria återbesök hos oss. Sjukgymnastik är en viktig del av rehabiliteringen, vi lägger upp en specifik anpassad rehab-plan för just din hund.


Patellaluxation hos hund

Patellaluxation innebär att knäskålen (patellan) kan förflyttas från sitt normala läge i knäleden. Det finns två olika typer av luxationer, medial och lateral eller både och, medialt innebär att knäskålen kan förskjutas till insidan av knäleden medans lateralt innebär att knäskålen kan förskjutas till utsidan.

Medial patella luxationer ses oftast på små hundraser medans lateral på stora, men variationer finns. Med stor sannolikhet är patellaluxationer ärftligt men man har ännu inte fastställt arvgången.

Rörelse störningar som t ex hälta, att hunden håller upp benet i vissa steg, eller knäande gång är vanligt förekommande symptom. Diagnosen ställs genom en veterinärundersökning där man känner på knäskålen. Man graderar patellaluxationer mellan 1-3- Grad 0 innebär en normal patella, Grad 1 kan den flyttas vid manipulering, men återgår till normalt läge av sig själv. Grad 2 kan knäskålen förflyttas både vid manipulation och av sig själv. Grad 3 är knäskålen permanent i fel läge (luxerad) och kan inte förflyttas tillbaka till normalt läge. Vi gör även röntgen för att se hur djurets ben är utformade och hur själva knäleden ser ut.

Patellaluxation behandlas kirurgiskt. Om man inte opererar en hund med patellaluxation blir det förslitningsskador i knäleden som i sin tur leder till artrosutveckling. Vi på Södermalms veterinärklinik utför dessa ingrepp och ni är välkomna att boka en tid för konsultation hos våra veterinärer.


Vaccination hund

Vaccination hund

Vaccinera sin hund gör man för att skydda hunden mot sjukdomar som annars kan orsaka mycket allvarliga symptom och vara livshotande för valpar och ovaccinerade hundar. Genom att vaccinera sin hund bidrar man även till att hålla smittoämnena på en låg nivå i hundpopulationen och därmed minskar risken att någon ska insjukna.

Grundvaccinationen påbörjas tidigast när valpen är 6 veckor, vanligtvis ges den första sprutan vid 8-veckors ålder och ytterligare en gång efter 3-4 veckor. Därefter ska vaccinationen ges igen vid ett års ålder och sedan förnyas årligen.

I Sverige vaccinerar vi mot hundens parvovirus som vid en infektion orsakar hög feber, kräkningar och diarré. Vi vaccinerar även mot valpsjuka som orsakas av ett virus kallat Canine distemper virus. Denna ger en allvarlig lunginflammation med kraftigt påverkat allmäntillstånd och plötslig död kan inträffa. En grundvaccination ger också skydd mot smittsam leversjukdom, som även denna orsakas av ett virus. Viruset kan ge allvarliga skador i främst lever, blodkärl och njurar. Sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt och leda till plötslig död.

Efter grundvaccinationen förnyas skyddet mot dessa sjukdomar var tredje år.

I grundvaccinationen ingår även kennelhostan. Denna orsakas av flera olika smittämnen och därför är ett fullgott skydd svårare att uppnå, men symptomen vid en infektion kan lindras om hunden är vaccinerad. Kennelhosta ger, som namnet indikerar, en hosta. Hunden kan hosta så att den får kväljningar och oftast hostar de upp vitt skum. Sjukdomen sprids vid direktkontakt eller genom nysningar, hosta eller vattenskålar och likande. Därmed blir risken för sjukdom större där flera hundar vistas tätt tillsammans till exempel på kennlar, hundpensionat och hundtävlingar. De flesta hundar tillfrisknar utan behandling inom några veckor. Rådfråga din veterinär om hostdämpande medicin som ibland kan avhjälpa. I svåra fall kan hunden få följdsjukdomar, så som lunginflammation och behöver då vård. Vaccinet ger inte lika långt skydd som för de övriga sjukdomarna och därför måste hunden vaccineras mot kennelhosta årligen.

För hundar som ska resa utomlands behöver man vaccinera även mot rabies och

i vissa fall är det också rekommenderat att vaccinera mot leptospiros, vilken är en bakteriesjukdom som finns i varmare länder och även kan smitta människor.


Klåda och hudproblem hos hund och katt

Klåda och hudproblem hos hund och katt

Vanliga orsaker till klåda hos hund och katt är parasiter, hudinfektioner och allergier. Hudbesvär kan även komma av hormonella sjukdomar, immun-medierade sjukdomar samt tumörformer. Beroende på djurets ålder är vissa sjukdomar mer troliga än andra.

Klåda kan yttra sig genom att hunden eller katten slickar eller biter sig, river med tassarna, rullar eller drar sig mot mattor och möbler.  Hudproblem kan även yttra sig genom förändrad pälskvalitet, håravfall, återkommande öroninflammationer, mjäll, sår och skorpor eller förändringar i pigmenteringen. 

Vid ovanstående symptom rekommenderas en veterinärundersökning. Prover så som bakterie- och svampodling, skrapprov för parasiter eller blodprover för hormonella sjukdomar och nedsatt immunförsvar kan utföras beroende på veterinärens bedömning. Hudproblem kan ibland vara komplicerade och det kan vara bra att som djurägare ha förståelse för att det kan ta tid, kräva återbesök och innebära ansträngningar för att komma fram till en diagnos och få rätt behandling.

Det finns många olika sorters behandlingsalternativ beroende på den bakomliggande orsaken. Det finns medicinska schampon, fodertillskott, foder, krämer och mediciner att ta till, men det måste alltid föranledas av ett veterinärbesök. I vissa fall kan behandlingen komma att bli livslång.

Södermalms veterinärklinik har erfarna veterinärer för medicinska utredningar. Vi har även ett välutrustat laboratorium där vi kan analysera många olika sorters prover och få svar samma dag. Vid behov finns även möjligheten att skicka ytterligare prover för analys hos externa labb.


Kastrering honkatt

Kastrering honkatt

Kastration innebär att äggstockarna och ibland även livmodern opereras bort hos honkatten. Därmed slutar hon att löpa, hon kan inte bli dräktig och få oönskade kattungar men det minskar även risken för juvertumörer.

Kastration är ett rutiningrepp som utförs dagligen av våra veterinärer. Operationen sker under full narkos genom ett snitt i buken. Katten går hem samma dag men måste bära krage 10-12 dagar för att inte kunna komma åt att slicka eller bita på såret. Katten får vid hemgång även ett recept på smärtlindring, som ska ges under de närmsta dagarna.

En kastration kan utföras från 5-6 månaders ålder. Om katten inte ska användas i avel rekommenderas kirurgisk kastrering. Fördelen med detta är att man undviker biverkningar så som livmodersförändringar, juvertumörer och diabetes som kan komma då man skjuter upp löpet långsiktigt med hjälp av p-piller.

Efter en kastrering ändras ämnesomsättningen och för att minska risken för övervikt rekommenderas det att direkt byta till ett kastrationsfoder med lägre energimängd.

Södermalms veterinärklinik har en operationsavdelning med avancerade narkosapparater och monitorer för säker sövning. Vi har erfarna kirurger som utför allt från enklare rutiningrepp till avancerad kirurgi. 


Kastrering hankatt

Kastrering hankatt

Kastration innebär att testiklarna opereras bort på hankatten. Därmed kan han inte bidra till oönskade kattungar om han går ute. En kastrerad hankatt slipper dessutom stressen med revirmarkering och hamnar därmed inte lika ofta i slagsmål och har även mindre benägenhet att rymma hemifrån.
Kastrering kan utföras från 4-6 månaders ålder. Kastration är ett rutiningrepp som utförs dagligen av våra veterinärer. Operationen sker under full narkos genom ett litet snitt i pungen. Katten går hem samma dag och då ingreppet är så pass litet och läker snabbt, har katten oftast inget behov av att bära krage eller få ytterligare smärtlindring hemma så som en honkatt.
Efter en kastrering ändras ämnesomsättningen och för att minska risken för övervikt rekommenderas det att direkt byta till ett kastrationsfoder med lägre energimängd. Kastrerade, överviktiga hankatter har ökad risk för problem med urinvägarna. Att byta foder är ett enkelt sätt att undvika viktuppgång och negativa påföljder. Genom att placera ut fler vattenskålar eller använda sig av en dricksfontän, kan man få katten att dricka mer vilket är gynnsamt för urinvägarna.
Södermalms veterinärklinik har en operationsavdelning med avancerade narkosapparater och monitorer för säker sövning. Vi har erfarna kirurger som utför allt från enklare rutiningrepp till avancerad kirurgi.


Insekter och fästingar

Insekter och fästingar

Med den härliga sommaren kommer även mindre trevliga ting så som mygg, getingar och fästingar. Enstaka insektsbett brukar aldrig ge några problem för våra husdjur. För att lindra smärtan när området svullnar kan man kyla med is eller smörja med mild kortisonsalva, men oftast går det över utan någon åtgärd alls och det kanske inte är säkert att ditt djur visar obehag av bettet. Men nyfikna som de är finns risk att de får till exempel ett bi- eller getingstick på nosen, läpparna eller tungan. Svullnar de omkring ansiktet kan det leda till att andningsvägarna blir trånga och man ska då i tidigt skede snabbt ta sig till närmaste veterinär eftersom tillståndet fort kan bli kritiskt. Som djurägare bör man också uppsöka veterinär om man vet att sin hund eller katt fått många bett samtidigt, visar tecken på påverkat allmäntillstånd efter ett stick eller har reagerat på bett tidigare. Det är ovanligt med allergiska reaktioner, men det kan förekomma.

Fästingar finns framförallt i högt gräs och buskar och kommer över till våra hundar och katter när de passerar. Fästingen sätter sig sedan på ett lämpligt område på kroppen, gärna där det inte finns så mycket hår och där huden är tunn, som till exempel i ansiktet. När fästingen sugit sig full med blod, släpper den taget och faller av. Bakterier så som borrelia och anaplasma, som är fästingburna sjukdomar, överförs via fästingens saliv och det är därför större risk att värddjuret infekteras desto längre fästingen får sitta. Det gäller därmed att regelbundet se över sina djur för att plocka bort eventuella fästingar. Fästingen ska dras rakt ut, försök att undvika att trycka på kroppen för att inte eventuella smittämnen ska pressas ut. Om huvudet blir kvar, är detta inte farligt, utan huvudet faller av efter ett par dagar. Möjligtvis blir det en lokal rodnad och svullnad där huvudet suttit, där kan man tvätta med klorhexidinlösning vid behov. Det finns många olika typer av fästingplockare som man kan använda sig av. Det finns även många olika preparat för att förebygga fästingangrepp, så som spot-on lösning, spray, halsband och tabletter. Rådfråga din veterinär, vad som passar just ditt djur.

Det kan ta veckor till flera månader från smittotillfället innan de fästingburna sjukdomarna yttrar sig. De klassiska symptomen är nedsatt allmäntillstånd, feber, trötthet, ömma och stela leder samt hälta. Dock kan symptomen variera mycket och vara ospecifika. Många hundar som blir smittade utvecklar inte sjukdom utan kan göra sig av med smittan på egen hand. Även katter tycks klara smittan bra. För att testa för borrelia och anaplasma tar man ett blodprov och enstaka fall behöver behandling med antibiotika. Ett fåtal djur kan dock få bestående eller återkommande symptom, framförallt kan borrelia ge ledinflammationer och njurskador.

Södermalms veterinärklinik är utrustat med laboratorium som kan ge svar på blodprover samma dag, vi har även samarbete med större laboratorium utomlands om det finns behov av att skicka iväg kompletterande prover. Vi har kunnig personal för medicinska utredningar och hältundersökningar.


Bad och sommarfaror

Bad och sommarfaror

När värmen kommer är det många av oss som tar ett par svalkande dopp, så även våra hundar. Hundar som älskar att bada, så som framförallt retriever- och spanielraser, kan drabbas av så kallat vattensvans. Detta tillstånd kan uppkomma efter långa och kalla bad, orsaken är inte helt känd men tros bero på en inflammation i svansrotens nerver. Svansen blir hängandes och bakdelen kan ömma. Symptomen brukar försvinna efter ett par dagars vila där hunden får vara torr och varm. Din veterinär kan också förskriva antiinflammatorisk medicin. Det är alltid bra att uppsöka veterinär, då liknande symptom kan orsakas av andra sjukdomar så som diskbråck.

När det senare i juli och augusti blir varmare i vattnet, trivs inte bara vi utan även de blågröna algerna. De växer snabbt till sig och orsakar algblomning. När algerna sedan dör släpps gifterna ut och driver mot strandkanten, vilket gör dem farliga för badande människor och husdjur. Hundar som utsatts för alger brukar få symptom 15-60 minuter efter att de fått i sig gifterna. Har de fått i sig en mindre mängd kan de få kräkningar och även diarré och buksmärtor. Symptomen kan även komma efter ett par dagar och hunden kan då få problem att gå, bli vinglig eller verka förvirrad. Det är också vanligt att hundarna får hudirritationer och ögonbesvär. I allvarliga fall kan förgiftningen leda till kramper, koma eller död. Uppsök alltid veterinär så snabbt som möjligt vid misstanke om förgiftning. Spola av hunden noggrant så att den inte kan slicka i sig mer gift från pälsen och sätt om möjligt på en krage. Låt inte din hund bada under algblomning eller precis efter en algblomning för att minska risken för förgiftning.

Hundar kan även drabbas av så kallat hotspot, eller våteksem/fukteksem som det också kallas, när de utsätts för värme och fukt till följd av frekvent badande under sommaren. Tillståndet är en akut lokal inflammation i huden som yttrar sig i form av en hudrodnad med håravfall och vätskande sår. Hotspot uppträder ofta på kinderna, i nacken, på benen eller vid svansroten och kan vara smärtsamt. Behandlingen består i att raka rent området med ordentlig marginal och dagligen tvätta med klorhexidinschampo eller klorhexidinlösning tills läkningen kommit igång. Behandlingen kan bli långdragen, ibland krävs även antibiotika och antiinflammatorisk medicin.

Hundar, eller mindre vanligt, katter kan även få för sig att fånga en padda i munnen. Paddor är mestadels landlevande, men den första delen av sina liv tillbringar de i vattenområden. De flesta paddor har giftkörtlar och giftet pressas ut av angriparens bett eller av paddan själv när den känner sig hotad. Giftet är irriterande för munnens slemhinnor samt mag- och tarmkanalen. Resultatet blir kraftigt saliverande och illamående, din hund eller katt kan dregla i upp mot ett dygn, men de flesta återhämtar sig inom några timmar. Om ditt djur har fått tag på en padda så försök skölja ur munnen med vatten och uppsök veterinär om ditt djur blir allmänpåverkat.