Glossary Category: Kastration Tik

Kastration tik

Kastrering innebär att livmoder och äggstockar opereras bort och tiken kan därmed inte löpa eller bli dräktig mer. Många väljer att kastrera sin tik i ung ålder utan en bakomliggande medicinsk orsak så som diabetes eller livmodersinflammation. Kastreras tiken före första löpet ger detta ett gott skydd för juvertumörer. Risken för livmoderinflammation (pyometra) försvinner helt och ytterligare en fördel med kastrering är att beteendeförändringar, skendräktighet och andra problem som kan uppstå i samband med löpet undviks. Det kan vara lättare att ha en kastrerad tik på hunddagis och då finns det heller ingen risk för tjuvparning.

Operationen sker under full narkos och utförs vanligtvis genom ett snitt i buken. Hunden lämnas på morgonen och går hem senare samma dag. Smärtlindring ges i samband med operationen och recept på smärtlindring förskrivs så att djurägare kan ge detta hemma under ett par dagar. Hunden ska även bära krage eller body 10-12 dagar så att det inte finns risk att hunden kommer åt att slicka på såret så att det blir infekterat. 

Hundens ämnesomsättning ändras efter en kastration och för att minska risken för övervikt rekommenderas det att byta till ett kastrationsfoder med lägre energimängd. En annan nackdel kan vara att pälsen förändras efter en kastration och blir tjockare.  Urininkontinens kan också uppträda kort efter en kastration eller uppkomma senare men behandlas normalt livslångt medicinskt med god effekt. 

Södermalms veterinärklinik har en operationsavdelning med gasnarkos för säker sövning. Vi har erfarna kirurger som utför allt från enklare rutiningrepp till avancerad kirurgi. 


Demodikos hos hund (och katt)

Demodikos hos hund (och katt)

Demodex är en ektoparasit som finns i huden hos hundar och katt. Parasiten lever i hårsäckarna och är en normal del av hudfloran hos djur, dock kan bakomliggande sjukdom eller nedsatt immunförsvar ge anledning till att parasiten förökar sig och infekterar huden, så kallad “demodikos”. Demodikos diagnosticeras oftast hos hund, men kan förekomma hos katt också.

Demodikos ses ofta hos unga djur under 1 år, där immunförsvaret inte är helt utvecklad än. Ofta ser man att hunden börjar tappa hår i huvudet, men även också på rygg, mage och ben. Huden kan också bli inflammerat, och om huden blir mycket rött och irriterad kan klåda uppstå sekundärt till infektionen tillsammans med bakteriell infektion, detta ses dock inte alltid.

Demodikos diagnosticeras vid mikroskopi av hudskrap och hårplock, då parasiten inte kan ses med blötta ögat.

I många tillfälle läker infektionen spontant, och behandling behövs därför inte. Dock kan man behandla med medicin och specialschampo i tillfälla där Demodex är utbredd på hela djurets kropp eller ger långsiktigt problem för hunden.

Huruvida Demodex är smittsamt är väldig omdiskuterat; vissa menar att parasiten överförs till valpar från tiken vid födsel, men där finns inte mycket evidens som bekräftar detta. Om din hund har demodikos kan den därför fortfarande leka och hälsa på andra hundar, då man antar att alla hundar har Demodex naturligt i huden och parasiten endast ger anledning till infektion om hunden har en underliggande sjukdom eller är immunsupprimerad.