Demodikos hos hund (och katt)

Demodikos hos hund (och katt)

Demodex är en ektoparasit som finns i huden hos hundar och katt. Parasiten lever i hårsäckarna och är en normal del av hudfloran hos djur, dock kan bakomliggande sjukdom eller nedsatt immunförsvar ge anledning till att parasiten förökar sig och infekterar huden, så kallad “demodikos”. Demodikos diagnosticeras oftast hos hund, men kan förekomma hos katt också.

Demodikos ses ofta hos unga djur under 1 år, där immunförsvaret inte är helt utvecklad än. Ofta ser man att hunden börjar tappa hår i huvudet, men även också på rygg, mage och ben. Huden kan också bli inflammerat, och om huden blir mycket rött och irriterad kan klåda uppstå sekundärt till infektionen tillsammans med bakteriell infektion, detta ses dock inte alltid.

Demodikos diagnosticeras vid mikroskopi av hudskrap och hårplock, då parasiten inte kan ses med blötta ögat.

I många tillfälle läker infektionen spontant, och behandling behövs därför inte. Dock kan man behandla med medicin och specialschampo i tillfälla där Demodex är utbredd på hela djurets kropp eller ger långsiktigt problem för hunden.

Huruvida Demodex är smittsamt är väldig omdiskuterat; vissa menar att parasiten överförs till valpar från tiken vid födsel, men där finns inte mycket evidens som bekräftar detta. Om din hund har demodikos kan den därför fortfarande leka och hälsa på andra hundar, då man antar att alla hundar har Demodex naturligt i huden och parasiten endast ger anledning till infektion om hunden har en underliggande sjukdom eller är immunsupprimerad.