Calvé-Legg Perthes sjukdom

Calvé-Legg Perthes, även känd som Perthes Disease eller osteochondritis juvenilis, är en kronisk deformerande ledsjukdom hos djur. Det är en smärtsam tillstånd där lårbenshuvudet degenererar, vilket leder till att höftleden blir inflammerade och gradvis sönderfaller tills djuret inte längre kan eller vill bära vikt på ledet. Det kan ses i båda bakben, men ses också endast i ett bakben.

Sjukdomen uppstår ofta hos unga djur under 1 år, och ses hos båda katter och hundar. Symptom varierar beroende på hur framskridna sjukdomen är, men kan vara att djuret haltar eller inte vill stödja på ett ben, har onormal gång, har problem med att gå upp efter att ha vilat eller generellt nedsatt aktivitetsnivå. Ibland ses också förtvining av benets muskler i det påverkade benet.

Man vet inte mycket om varför sjukdomen uppstår, men där finns flera teorier omkring genetiska och hormonella orsaker. Sjukdomen diagnosticeras med hjälp av röntgen på kliniken, där man också kan utesluta frakturer eller trauma på benet som orsak till att djuret har ont.

Då sjukdomen är progressiv båda i form av hur deformerat ledet blivit och hur smärtsamt det är för djuret, måste sjukdomen behandlas. I lindriga tillfällen kan man försöka med medicinsk behandling och vila, men ofta är sjukdomen så framskridan när djuren kommer till veterinären att kirurgisk behandling behövs.

Vid kirurgi utför man en procedure kallat “caput resection” eller “femoral ostectomy”, där man tar bort en del av lårbenshuvudet. Efter ingreppet bildar kroppen ett ny “led” från ärrvävnad.

Om djuret är ung och frisk är prognosen bra vid operation, dock följer en längre period med smärtstillande, rehabilitering efter operationen samt kontroll röntgen av höften. Djuret får heller inte gå upp i vikt, då detta kan överbelasta leden efter operation.

Djur med Calvé-Legg Perths bör inte användas i avel.