Bad och sommarfaror

När värmen kommer är det många av oss som tar ett par svalkande dopp, så även våra hundar. Hundar som älskar att bada, så som framförallt retriever- och spanielraser, kan drabbas av så kallat vattensvans. Detta tillstånd kan uppkomma efter långa och kalla bad, orsaken är inte helt känd men tros bero på en inflammation i svansrotens nerver. Svansen blir hängandes och bakdelen kan ömma. Symptomen brukar försvinna efter ett par dagars vila där hunden får vara torr och varm. Din veterinär kan också förskriva antiinflammatorisk medicin. Det är alltid bra att uppsöka veterinär, då liknande symptom kan orsakas av andra sjukdomar så som diskbråck.

När det senare i juli och augusti blir varmare i vattnet, trivs inte bara vi utan även de blågröna algerna. De växer snabbt till sig och orsakar algblomning. När algerna sedan dör släpps gifterna ut och driver mot strandkanten, vilket gör dem farliga för badande människor och husdjur. Hundar som utsatts för alger brukar få symptom 15-60 minuter efter att de fått i sig gifterna. Har de fått i sig en mindre mängd kan de få kräkningar och även diarré och buksmärtor. Symptomen kan även komma efter ett par dagar och hunden kan då få problem att gå, bli vinglig eller verka förvirrad. Det är också vanligt att hundarna får hudirritationer och ögonbesvär. I allvarliga fall kan förgiftningen leda till kramper, koma eller död. Uppsök alltid veterinär så snabbt som möjligt vid misstanke om förgiftning. Spola av hunden noggrant så att den inte kan slicka i sig mer gift från pälsen och sätt om möjligt på en krage. Låt inte din hund bada under algblomning eller precis efter en algblomning för att minska risken för förgiftning.

Hundar kan även drabbas av så kallat hotspot, eller våteksem/fukteksem som det också kallas, när de utsätts för värme och fukt till följd av frekvent badande under sommaren. Tillståndet är en akut lokal inflammation i huden som yttrar sig i form av en hudrodnad med håravfall och vätskande sår. Hotspot uppträder ofta på kinderna, i nacken, på benen eller vid svansroten och kan vara smärtsamt. Behandlingen består i att raka rent området med ordentlig marginal och dagligen tvätta med klorhexidinschampo eller klorhexidinlösning tills läkningen kommit igång. Behandlingen kan bli långdragen, ibland krävs även antibiotika och antiinflammatorisk medicin.

Hundar, eller mindre vanligt, katter kan även få för sig att fånga en padda i munnen. Paddor är mestadels landlevande, men den första delen av sina liv tillbringar de i vattenområden. De flesta paddor har giftkörtlar och giftet pressas ut av angriparens bett eller av paddan själv när den känner sig hotad. Giftet är irriterande för munnens slemhinnor samt mag- och tarmkanalen. Resultatet blir kraftigt saliverande och illamående, din hund eller katt kan dregla i upp mot ett dygn, men de flesta återhämtar sig inom några timmar. Om ditt djur har fått tag på en padda så försök skölja ur munnen med vatten och uppsök veterinär om ditt djur blir allmänpåverkat.